Integrali pagalba asmens namuose_en

Integrali pagalba asmens namuose (slauga ir dienos globa) – tai slaugos paslaugos, teikiamos asmens namuose, kuriomis siekiama tenkinti asmens slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant kliento savarankiškumą ir gerinant asmens gyvenimo kokybę.
Dienos socialinė globa asmens namuose – tai paslaugos, kurias teikiant asmeniui, tenkinami socialinių paslaugų poreikiai.

Integralios pagalbos tikslas – teikti kokybišką, kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu asmens namuose ir sudaryti sąlygas klientui kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose, neprarandant ryšio su artimaisiais, bei gauti reikiamą kvalifikuotą pagalbą (slaugą ir socialinę globą) namuose, išvengiant stacionarios institucinės globos.

Paslaugų gavėjai:

  •  Asmenys kuriems nustatyta sunki negalia

Paslaugos periodiškumas:

Paslaugos asmenims teikiamos nuo 2 iki 8 val. per dieną iki 7 kartų per savaitę, pagal kiekvienam asmeniui nustatytą paslaugų apimtį ir kiekius, kuriuos, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymu Nr. 30-2631 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija.

Kreipiantis dėl paslaugų reikalingi dokumentai:

  • asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo rūpintojo, globėjo užpildytas prašymas – paraiška (forma SP-8)
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
  • neįgaliojo pažymėjimas;
  • darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  • pažyma apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1) arba nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (forma SPP-2), išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, jeigu yra nustatyti specialieji poreikiai;
  • teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba);
  • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (F027/a), kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

 

Telefonas pasiteiravimui: +370 615 41616

 

_en

Testimonials

testimonial image

Thank you for the knowledge I have acquired and encouraging words.

I am grateful to people working in “Vilties žiedas” for the possibility to feel a student again:) I found out that the roots of science are bitter indeed, and the fruits are really delicious. I am happy for the joy and possibility to use the acquired knowledge now and in the future. I am really thankful for warm and encouraging words. I feel always welcome, greeted with smile and concern. You have become a part of my family, where I can share my worries without fear as I will always be heard and encouraged. Here I found new and sincere people who became my friends.
Thank You for being. I wish you to further give hope needed so much for people not only to learn but also to live. Thank you very much!!!

Participant of professional rehabilitation

Contacts

Public Institution (PI) „Vilties žiedas“
Juozapavičiaus ave. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lithuania
Telepone: +370 37 756207
Fax: +370 37 756208
E-mail: viltiesziedas@bendruomenes.lt  

Enterprise code: 135977640
VAT code: LT100004757114