Mišrių socialinių paslaugų centras_en

Nuo 2014 metų gruodžio mėnesio Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ padalinyje - Mišrių socialinių paslaugų centre, įkurtame rekonstruotame pastate Dvaro g. 6, Plokščių km., Šakių raj., pradėtos teikti laikino apgyvendinimo paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir jų nariams.

Centro veiklai reikalinga infrastruktūra buvo sukurta įgyvendinant projektą „Mišrių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijose“. Projektą Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ įgyvendino kartu su partneriu -  Šakių rajono savivaldybės administracija. Projektas buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Pagrindinis šiame centre teikiamų paslaugų tikslas – užtikrinti saugią aplinką ir palankias gyvenimo sąlygas socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, ugdyti jų socialinius įgūdžius ir savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar šeimos gyvenime reikalingas funkcijas, padėti jiems įveikti socialinę atskirtį bei atkurti socialinius ryšius su visuomene. Teikiant paslaugas, siekiama stiprinti socialinės rizikos šeimų suaugusių asmenų kasdienio gyvenimo įgūdžius, gebėjimą spręsti savo socialines problemas, skatinti įgyti išsilavinimą ar dirbti, tarpininkauti jiems ieškant darbo ar įsidarbinant.

Į šį centrą gali būti priimami gyventi Šakių rajono savivaldybėje registruotų socialinės rizikos šeimų nariai ir vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinių paslaugų poreikis ir kurie dėl įvykusios krizės šeimoje negali gyventi savarankiškai savo namuose, nes socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose ar stacionariose socialinių paslaugų įstaigose nepakanka.

Mišrių socialinių paslaugų centro laikino apgyvendinimo padalinyje paslaugas socialinės rizikos šeimų asmenims sudaro laikinas apgyvendinimas, asmens higienos paslaugos (dušo, patalynės, skalbimo ir kt.), minimalių buitinių paslaugų organizavimas (baldai, minkštas inventorius, virtuvėlė su reikiama įranga ir kt.). Įstaigoje asmenys patys rūpinasi savo buitimi (gaminasi maistą, įsigyja būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkosi kambarius ir kt.) iš dalies padedant socialiniam darbuotojui arba socialinio darbuotojo padėjėjui. Pagal poreikį, gali būti organizuojamas maitinimas (pristatant karštą maistą arba išduodant sauso maisto davinius). Suaugusiems asmenims, pagal jų pageidavimus, gali būti užtikrinama pagalba apsiperkant, tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, tvarkant dokumentus, organizuojant sveikatos priežiūros ir teisinių konsultacijų paslaugas. Pagal poreikius ir galimybes, asmenims organizuojama parama maistu, drabužiais bei sudaromos sąlygos tenkinti savo asmeninius poreikius (skaityti knygas, spaudą, užsiimti savanoriška ar darbine veikla, naudotis kompiuteriu, dalyvauti vietos bendruomenės organizuojamuose renginiuose ir pan.). Yra galimybė organizuoti mokyklinio amžiaus vaikų mokymą greta esančioje Plokščių mokykloje, vaikai gali lankyti dienos centrą mokykloje įsikūrusiame daugiafunkciniame centre.

_en

Testimonials

testimonial image

Thank you for the knowledge I have acquired and encouraging words.

I am grateful to people working in “Vilties žiedas” for the possibility to feel a student again:) I found out that the roots of science are bitter indeed, and the fruits are really delicious. I am happy for the joy and possibility to use the acquired knowledge now and in the future. I am really thankful for warm and encouraging words. I feel always welcome, greeted with smile and concern. You have become a part of my family, where I can share my worries without fear as I will always be heard and encouraged. Here I found new and sincere people who became my friends.
Thank You for being. I wish you to further give hope needed so much for people not only to learn but also to live. Thank you very much!!!

Participant of professional rehabilitation

Contacts

Public Institution (PI) „Vilties žiedas“
Juozapavičiaus ave. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lithuania
Telepone: +370 37 756207
Fax: +370 37 756208
E-mail: viltiesziedas@bendruomenes.lt  

Enterprise code: 135977640
VAT code: LT100004757114