Socialinės reabilitacijos paslaugos_en

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS KAUNE

 

VšĮ „Vilties žiedas“ nuo 2021 m. kovo mėnesio pradės vykdyti projektą „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems Kauno miesto savivaldybėje“, finansuojamą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Bus teikiamos paslaugos suaugusiems asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, kuriems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis. Paslaugų gavėjų amžius – nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus.

Projekto tikslas – išplėsti kokybiškas socialines paslaugas neįgaliesiems Kauno miesto savivaldybėje, siekiant gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, užimtumo, integracijos darbo rinkoje bei dalyvavimo visuomenės gyvenime galimybes, teikiant realius neįgaliųjų ir jų šeimos narių poreikius atitinkančias socialinės reabilitacijos paslaugas.

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti kokybiškas dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems dienos centre;

2. Suteikti pagalbą sprendžiant motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, mokytis didinimo klausimus, konsultuoti sprendžiant darbo paieškos, įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje problemas ir suteikti reikiamą pagalbą lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos ar kitose įstaigose;

3. Tenkinti neįgaliųjų psichologines, socialines, kultūrines reikmes, organizuojant neįgaliųjų užimtumą kūrybiniuose amatų ir meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, lavinti jų saviraišką, padėti įsisavinti amato pagrindus ir ugdyti jų praktinius darbinius įgūdžius;

4. Didinti kasdienį fizinį neįgaliųjų aktyvumą, atsižvelgiant į jų negalios pobūdį bei individualias galimybes, kinezeterapeutui vedant mankštos užsiėmimus bei sveikos gyvensenos užsiėmimus;

5. Skatinti neįgaliųjų šeimos narius aktyviau dalyvauti sprendžiant kylančias emocines ir rūpinimosi neįgaliaisiais šeimoje problemas, geriau pažinti neįgalaus asmens ligą ar negalią, mokyti realiai vertinti neįgalaus asmens galimybes ir spręsti prisitaikymo problemas.

Veiklos vyks  A. Juozapavičiaus pr. 7 G, Kaunas. Paslaugos projekto dalyviams yra NEMOKAMOS. Visus pageidaujančius dalyvauti ar norint sužinoti daugiau informacijos, maloniai kviečiame skambinti tel. nr.  861689190

_en

Testimonials

testimonial image

Thank you for the knowledge I have acquired and encouraging words.

I am grateful to people working in “Vilties žiedas” for the possibility to feel a student again:) I found out that the roots of science are bitter indeed, and the fruits are really delicious. I am happy for the joy and possibility to use the acquired knowledge now and in the future. I am really thankful for warm and encouraging words. I feel always welcome, greeted with smile and concern. You have become a part of my family, where I can share my worries without fear as I will always be heard and encouraged. Here I found new and sincere people who became my friends.
Thank You for being. I wish you to further give hope needed so much for people not only to learn but also to live. Thank you very much!!!

Participant of professional rehabilitation

Contacts

Public Institution (PI) „Vilties žiedas“
Juozapavičiaus ave. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lithuania
Telepone: +370 37 756207
Fax: +370 37 756208
E-mail: viltiesziedas@bendruomenes.lt  

Enterprise code: 135977640
VAT code: LT100004757114