Kokybės politika

 

VIEŠOJI ĮSTAIGA

 

KOKYBĖS POLITIKA


2009 metų vasario 11 d. VšĮ „Vilties žiedas“ buvo įdiegta kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Sertifikatas liudija, kad įmonės veikla kokybės srityje atitinka tarptautinių standartų reikalavimus. Modernizuojant VšĮ „Vilties žiedas“ ortopedijos gamybą, siekiama iš anksto nustatyti galimus nesklandumus. Įstaigoje niekada nebus daroma technologijos pakeitimų, dėl kurių galėtų pablogėti produkto kokybė.

KOKYBĖS POLITIKA

Misija: Atsakingai dirbti, lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius bei visų suinteresuotų šalių reikalavimus, būti patikimu partneriu ir didžiuotis savo įstaiga.

Vizija: Tobulinant įstaigos procesus gaminti kokybiškus, ekologiškai švarius ortopedinius gaminius ir teikti kokybiškas paslaugas.

VŠĮ „VILTIES ŽIEDAS“ VADOVYBĖ, demonstruodama lyderystę, planuodama ir įgyvendinama veiksmus dėl rizikų ir galimybių, siekdama tenkinti klientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, užtikrinti stabilų įstaigos darbą, socialinį darbuotojų aprūpinimą bei teigiamai įtakoti Lietuvos Respublikos infrastruktūrą, PRISIIMA ĮSIPAREIGOJIMĄ UŽ ŠIUOS TIKSLUS:

1. Gerinti vadybos sistemą, siekiant veiksmų dėl rizikų ir galimybių įgyvendinimo, jos tinkamumo, veiksmingumo ir rezultatyvumo.

2. Lanksčiai reaguoti į kiekvieno kliento reikalavimus ir lūkesčius, nuolat gerinti gaminamos produkcijos kokybę, siekti išlikti konkurentabilia įmone.

3. Tenkinti darbuotojų lūkesčius ir poreikius bei kitų suinteresuotų šalių reikalavimus, gerinti įmonės įvaizdį visuomenėje ir įmonėje.

4. Tobulinant procesų technologijas, vidinį komunikavimą ir bendradarbiavimą, siekti sklandaus, stabilaus ir efektyvaus įmonės darbo.

5. Užtikrinant nuolatinio tobulinimosi galimybę, kelti darbuotojų kompetenciją.

PADALINIŲ VADOVAI ĮSIPAREIGOJA numatyti konkrečius uždavinius, atitinkančius bendrovės kokybės vadybos programą ir siekti šių uždavinių įgyvendinimo.

DARBUOTOJAI stengiasi, kad jų veikla atitiktų bendrovės kokybės politikos nuostatas ir siekia tikslų įgyvendinimo.

ĮSTAIGOS VADOVYBĖ laiduoja šios politikos įgyvendinimą bei aprūpinimą ištekliais kokybės politikoje nurodytiems tikslams pasiekti, kviečia visus darbuotojus sutelkti pajėgas šių tikslų vykdymui.

Su įstaigos kokybės politika yra supažindinami visi VšĮ „Vilties žiedas“ darbuotojai. Ji yra prieinama visoms suinteresuotoms šalims. Visi VšĮ „Vilties žiedas“ darbuotojai stengiasi, kad jų veikla atitiktų kokybės politikos nuostatas.

 

Generalinė direktorė

Lucija Jurgelaitienė

 

 

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114