Naujienos

2017 03 08

VšĮ „Vilties žiedas“ dalyvavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. lapkričio mėn. – 2017 m. sausio mėn. vykdytame Socialinių paslaugų tikslinių grupių asmenims viešojo pirkimo supaprastintame atvirame konkurse ir buvo pripažintas laimėjusiu paslaugų teikėju dviejose pirkimo dalyse. Paslaugos perkamos įgyvendinant valstybinis projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, kuris skirtas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimui. Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingos perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos kūrimui ir įgyvendinimui Lietuvoje. Perkamos paslaugos yra šio projekto sudedamoji dalis.

2017 m. vasario 7 d. VšĮ „Vilties žiedas“ ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pasirašė dvi paslaugų teikimo sutartis: dėl Laikino atokvėpio įstaigoje paslaugų Kauno regione ir Laikino atokvėpio įstaigoje paslaugų Marijampolės regione teikimo.

Laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje, namų aplinką atitinkančioje aplinkoje proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams bus teikiamos: Kauno regione – Socialinių paslaugų centre, A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaune, ir Marijampolės regione – Mišrių socialinių paslaugų centre, Dvaro g. 6, Plokščių kaime, Šakių rajone.

Laikino atokvėpio paslauga – tai savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių (liga, komandiruotė, atostogos, mokymasis ar studijos ar kt.) laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar globa, savo namuose.

Vykdant paslaugų teikimo sutartį vienam paslaugos gavėjui bus suteikta vidutiniškai apie 336 akademinių valandų socialinės priežiūros paslaugų per 12 mėnesių laikotarpį (atitinka 10,5 paros arba 31,5 d.d. po 8 val.), atsižvelgiant į kiekvieno paslaugos gavėjo poreikį gauti paslaugą. Paslauga paslaugos gavėjui gali būti teikiama iki 24 valandų per parą / 5 parų per savaitę, atsižvelgiant paslaugos gavėjo (jo šeimos, tėvų ar globėjų) poreikį.

Kauno regione paslauga gali būti teikiama šių savivaldybių gyventojams: Kauno m. savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Raseinių rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė.

Marijampolės regione paslauga gali būti teikiama šių savivaldybių gyventojams: Kalvarijos savivaldybė, Kazlų Rūdos savivaldybė, Marijampolės savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė.

Paslaugos gavėjai. Paslauga teikiama asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, kuriems Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka dėl proto ar (ir) psichikos sutrikimų nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Daugiau informacijos apie galimybę gauti laikino atokvėpio paslaugas įstaigoje gali suteikti paslaugų koordinatorės:

Kauno regione: Gintė Motiejaitienė, tel.: (8-37) 345564, 8-616 97001, el.paštas g.motiejaitiene@viltiesziedas.lt

Marijampolės regione: Dalia Diktorienė, tel.: (8-345) 57514, 8-612 87567, el.paštas d.diktoriene@viltiesziedas.lt

 

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114