Naujienos

2015 09 29

       Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ džiaugiasi dalyvių pasiekimais,  įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą  „Negalia - ne kliūtis karjerai“ (projekto kodas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-029). Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“. Projekto partneriai - UAB „MT sprendimai“, „Strėvininkų socialinės globos namai“, „Pravieniškės - I bendruomenės veiklos centras “Praviena“, „Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras“, „Utenos rajono neįgaliųjų draugija“.

Šio projekto tikslinė grupė - darbingo amžiaus neįgalieji asmenys. Projekto veiklomis siekiama spręsti neįgaliųjų, gyvenančių Vilniaus, Kauno ir Utenos miestuose bei Kaišiadorių rajone, socialinės atskirties, integracijos į darbo rinką namudinio darbo, individualaus verslo ir aukštesnės kvalifikacijos profesijų srityse, socialinės diskriminacijos bendruomenėje ir darbdavių tarpe, problemas.

Projekto metu 40 neįgalių asmenų, po 10 iš Vilniaus, Kauno, Kaišiadorių rajono ir Utenos miesto, dalyvauja kompleksinėje ir individualizuotoje integracijos į darbo rinką programoje.

          Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ džiaugiasi, jog kai kuriems dalyviams, dar vykstant projekto veikloms, pavyko susirasti jiems tinkamus darbus. Tikimasi, jog šiame projekte įgytos žinios ir įgūdžiai padės likusiems dalyviams sėkmingiau integruotis į darbo rinką arba kurti savo individualų verslą.

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114