Naujienos

2014 10 02

   

 

NVO socialinių paslaugų plėtra Kauno mieste

Viena iš gyventojų grupių, kuriuos skaudžiai paliečia socialinių paslaugų stygius – suaugę asmenys, turintys kompleksinę fizinę ir proto negalią. Šiai tikslinei grupei paslaugas teikiančių įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų Kaune trūksta. Nesant laisvų vietų dienos globos centruose, darbingi šeimos nariai neturi galimybės palikti neįgalius artimuosius net trumpam laikui. Dėl to prarandama galimybė dirbti ir užsidirbti, mažėja šeimos pajamos, besikeičiant ekonominei situacijai, gaunamų pašalpų nebeužtenka šeimos poreikiams tenkinti. Ypatingai trūksta laikino apgyvendinimo paslaugų, t.y. neįgalų asmenį prižiūrintys šeimos nariai neturi sąlygų saugiai palikti globojamą neįgalųjį, kai reikia išvykti, pasirūpinti savo sveikata ligos atveju ar tiesiog trumpai atsikvėpti nuo nuolatinės neįgaliojo priežiūros.

Atsižvelgdama į šį poreikį neįgaliųjų socialinė įmonė VšĮ „Vilties žiedas“, pasinaudodama Europos regioninės plėtros fondo parama, pradėjo rekonstruoti pastatą, esantį A.Juozapavičiaus pr. 7G Kaune. Buvo planuojama, kad pritaikius pastatą socialinių paslaugų centro veiklai, jame būtų teikiamos Kauno miesto bendruomenei reikalingos socialinės paslaugos. Atsiradus galimybei rekonstruoti pastatą, VšĮ „Vilties žiedas“ susidūrė su kita problema – įstaigai trūko lėšų socialinių paslaugų centrui įrengti. Svarstant įvairias alternatyvas – nuo banko paskolos iki teikiamų socialinių paslaugų kainų didinimo – buvo pasirinktas kitas sprendimo būdas. VšĮ „Vilties žiedas“ pateikė paraišką Nevyriausybinių organizacijų (NVO) subsidijų schemos paprojekčio atrankos konkursui pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą. Šia programa siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos sąjungoje. NVO subsidijų tikslas – skatinti pilietinę visuomenę prisidėti prie ekonominės ir socialinės sanglaudos bei tolesnio NVO sektoriaus Lietuvoje vystymosi. Paprojekčio tikslas – plėsti įstaigos teikiamų paslaugų spektrą asmenims su kompleksine proto ir fizine negalia, didinti paslaugų prieinamumą Kauno miesto neįgaliesiems. Paprojekčiui skirtą paramą buvo numatyta panaudoti centro veiklai būtinos įrangos ir baldų įsigijimui, be kurių neįmanoma teikti socialines paslaugas ir užtikrinti centro funkcionavimą.

Atlikus pagrindinius rekonstrukcijos darbus, Kaune buvusiame Šančių kariniame miestelyje esantis pastatas buvo atnaujintas, suremontuotos ir išplėstos jame buvusios patalpos: įrengti socialinių paslaugų centro lankytojų užsiėmimams skirti kambariai, poilsio ir valgymo patalpos, higienos patalpos, kineziterapijos ir masažo kabinetai, patalpos centro darbuotojams. Panaudojus Šveicarijos finansinę paramą ir bendrojo finansavimo lėšas buvo įsigyta socialinių paslaugų centro veiklai užtikrinti būtina orgtechnika ir biuro įranga: kompiuteriai, daugiafunkcinis įrenginys, telefonai. Ši įranga būtina pagrindinei centro veiklai vykdyti, taip pat bus panaudojama ir skleidžiant informaciją apie centro paslaugas bendruomenei, organizuojant renginius, teikiant papildomas (informavimo, konsultavimo, atstovavimo) bendrąsias socialines paslaugas centro lankytojams.

Naujai įrengtame dienos socialinės globos centre paslaugomis vienu metu galės naudotis 20 neįgaliųjų. Įgyvendinant paprojektį įsigyti baldai, skirti neįgaliųjų užimtumo ir poilsio kambariams, įrengtas masažo kabinetas, valgomasis, įsigyta įranga ir baldai centro virtuvėlėms. Centre bus rūpinamasi neįgaliųjų užimtumu, jų kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymu, pagal galimybes bus skatinamas dalyvavimas amatų ir meninės veiklos būreliuose. Įsigyta reikiama įranga kineziterapijos kabinetui, kuriame neįgalieji turės galimybę dalyvauti specializuotose mankštos užsiėmimuose. Socialinių paslaugų centro lankytojus prižiūrės specialistai, kurie padės ugdyti ir palaikyti jų bendravimo įgūdžius, savitarnos ir asmens higienos įgūdžius, skatins fizinį ir darbinį, kūrybinį aktyvumą, savarankiškumą.

Panaudojant Šveicarijos paramą įsigyta buitinė įranga maitinimo patalpoms įrengti, todėl centras galės užtikrinti kokybišką, visavertį maitinimą visą dieną jame praleidžiantiems lankytojams. Centre įrengtos skalbimo ir skalbinių tvarkymo patalpos leis taupyti centro išlaikymui būtinas lėšas, kadangi visi skalbiniai bus tvarkomi vietoje.

Atnaujinus apie 640 kv. m pastatą, įrengti ir dešimties vietų laikino apnakvindinimo kambariai, pritaikyti žmonių su negalia reikmėms, kuriuose neįgalieji bus apgyvendinti suteikiant jų artimiesiems „atokvėpio“ paslaugas. Tai leis išplėsti Kauno miesto neįgaliesiems su kompleksine negalia teikiamų paslaugų spektrą. Ši paslauga teikiama asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, kai jų dėl tam tikrų priežasčių negali prižiūrėti šeimos nariai ar globėjai. Asmenys turintys kompleksinę negalią paprastai gyvena uždarą socialinį gyvenimą, jie sunkiai prisitaiko naujoje vietoje, ilgai užtrunka, kol pripranta prie naujų žmonių. Ryšys ir pasitikėjimas tarp centro darbuotojų ir jo lankytojų yra ypač svarbus, susiformuoja per ilgesnį laiką, pareikalauja tiek darbuotojų, tiek neįgaliojo globėjų pastangų. Todėl labai svarbu, kad pilnai įrengus socialinių paslaugų centrą atsiras galimybė dienos socialinė globos ir pilnos sudėties trumpalaikės socialinės globos, t.y. „atokvėpio“, laikino apgyvendinimo paslaugas, teikti viename centre. Paslaugų gavėjai turės galimybę pasirinkti tuo metu jų poreikius optimaliai atitinkančias socialines paslaugas, bus galimybė optimaliai panaudoti kvalifikuoto personalo – paslaugas teikiančių specialistų - potencialą, jų žinias ir patirtį. Teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas bus palaikomi ir ugdomi centro lankytojų kasdienio gyvenimo, darbiniai (pagal galimybes) ir bendravimo įgūdžiai, ko dažnai pritrūksta neįgalų asmenį prižiūrint namuose, kai artimiesiems ir globėjams sunkiai pasiekiama specialistų pagalba. Tai leis palaikyti ir pagal galimybes padidinti jų savarankiškumo bei socialinio aktyvumo lygį.

Tikimasi, kad veiklą pradėjus naujam socialinių paslaugų centrui naudą pajus ir neįgaliųjų artimieji. Neįgalųjį prižiūrintys ar slaugantys šeimos nariai turės ne tik galimybę gauti kvalifikuotas paslaugas savo neįgaliems šeimos nariams socialinių paslaugų centre, bet ir galimybę dirbti, atkurti prarastus socialinius ryšius, o tai palengvins ir šių šeimų ekonominę padėtį, mažins neigiamus socialinės atskirties padarinius.

Viso paprojekčio įgyvendinimui skirta iki 231 740 Lt, iš kurių:

Šveicarijos finansinė parama sudaro 177 280,79 Lt;

Bendrojo finansavimo lėšos sudaro 31 284,85 Lt;

VšĮ „Vilties žiedas“ lėšos sudaro 23 173,96 Lt.

Paprojektis bus baigtas įgyvendinti iki 2014 m. rugsėjo 30 d.. Įrangos ir baldų įsigijimas panaudojant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos skirtą paramą sustiprino galutinio paramos gavėjo VŠĮ „Vilties žiedas“ materialinę bazę, leido išplėsti įstaigos teikiamų socialinių paslaugų spektrą, padidinti Kauno miesto neįgaliems asmenims teikiamų socialinių paslaugų prieinamumą ir užtikrinti jų kokybę.

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114