Naujienos

2017 09 08

Savanoriškos veiklos skatinimas darbui su negalią turinčiais asmenimis Kauno mieste

 

UŽBAIGTAS PROJEKTAS, ATVĖRĘS NAUJAS GALIMYBES

 

  VšĮ „Vilties žiedas“, bendradarbiaudama su Kauno kolegija, įgyvendino projektą „Savanoriškos veiklos skatinimas darbui su negalią turinčiais asmenimis Kauno mieste“, finansuojamą pagal Kauno miesto savivaldybės programą „Iniciatyvos Kaunui“. Projekto veiklomis buvo siekiama skatinti bendruomenės, ypač jaunimo, savanorystę ir socialinį verslumą.

  Nuo 2015 metų viename iš metais VšĮ “Vilties žiedas” padalinių Socialinių paslaugų centre teikiamos dienos socialinės globos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia, kurių tikslas - pagelbėti negalią turintiems žmonėms, užtikrinant turiningą užimtumą, padėti jiems sėkmingai prisitaikyti bendruomenėje ir jausti pasitenkinimą savo veikloje. Teikiant paslaugas didelė parama yra savanorių teikiama pagalba. Jiems padedant Centro lankytojai gali plačiau atskleisti savo galimybes, mokytis naujų dalykų, užsiimti įvairesne jiems patinkančia veikla, išplėsti savo bendravimo ratą, geriau suprasti ir labiau įsilieti į kasdienį bendruomenės gyvenimą.

  Siekiant tobulinti Kauno miesto neįgaliesiems teikiamas paslaugas, gerinti jų kokybę VšĮ „Vilties žiedas“ jau eilę metų keičiasi informacija ir patirtimi su Kauno kolegijos medicinos fakulteto socialinių mokslų studijos srities specialistais. Bendradarbiaujant kilo ir mintis, suvienijus pajėgas bei žinias, parengti projektą, skirtą savanoriško darbo paskatinimui socialinių paslaugų srityje.

  VšĮ „Vilties žiedas“ savanorišką veiklą vykdo jau nuo 2004 metų. Įstaigoje dirbančių savanorių skaičius keitėsi priklausomai nuo vykdomų veiklų ir savanorių pagalbos poreikio. Didėjant savanorių skaičiui, įstaigoje paskirtas darbuotojas, atsakingas už savanorių darbo koordinavimą. Viena iš savanorių darbo koordinatoriaus užduočių – užtikrinti sklandų savanorių darbo organizavimą, išsiaiškinti jų mokymo ir konsultacijų bei supervizijų poreikius, organizuoti savanorių mokymus. iš anksto planuoti naujų savanorių poreikį ir jų „įvedimą“ į Įstaigos veiklas.

  Įgyvendinant projektą „Savanoriškos veiklos skatinimas darbui su negalią turinčiais asmenimis Kauno mieste“ didelis dėmesys buvo skirtas informacijos apie savanorišką darbą, jo teikiamas galimybes savanoriui sklaida jaunimo tarpe. Kvietimai pasidomėti savanoriško darbo galimybėmis buvo paskelbti VšĮ „Vilties žiedas“, Kauno kolegijos internetiniuose tinklapiuose, šia informacija pasidalino Kauno „Saulės“ gimnazija savo internetinėje paskyroje, apie rengiamus informacinius seminarus buvo tiesiogiai informuoti projekto vykdytojų socialiniai partneriai. Vykdant projektą buvo suorganizuoti du informacinio-motyvacinio pobūdžio seminarai, kurių metu Kauno kolegijos lektoriai papasakojo apie savanoriško darbo prasmę, savanorių teises ir atsakomybę bei savanoriško darbo sąlygas, atsakė į dalyviams iškilusius klausimus.

  Darbas su negalią turinčiais asmenimis reikalauja ir tam tikrų specialių žinių. Juolab, savanoriu dirbantis asmuo turi gebėti organizuoti savo darbą ir prisitaikyti komandoje, ugdyti tarpusavio supratimą ir toleranciją, gebėjimą rasti sprendimus sudėtingose situacijose. Siekiant užtikrinti sėkmingą savanorių įsijungimą į realias veiklas, birželio 20 – 21 dienomis projekte dalyvaujančių 13 savanorių grupei buvo organizuoti 10 ak. val. mokymai komandos formavimo, konfliktų valdymo, darbo su skirtingos rūšies negalią turinčiais asmenimis temomis.

  Iki pat vasaros pabaigos projekte dalyvaujantys savanoriai dirbo su neįgaliaisiais Socialinių paslaugų centre, vyko į Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centrą, lydėjo neįgaliuosius į „Kauno Vilties“ bendrijos užsiėmimus, edukacines išvykas, Žemųjų Šančių bendruomenės organizuotus renginius. Darbo metu nepavyko išvengti ir sudėtingų situacijų. Viso projekto metu savanoriams buvo organizuojamos Kauno kolegijos specialistės supervizijos, pagalbą teikė VšĮ „Vilties žiedas“ paskirtas mentorius, socialinis darbuotojas.

  Savanorystė – ar tai tik vienos vasaros turiningai praleistas laisvalaikis, o gal kelias į mano ateitį? Kiekvienas projekte dirbęs savanoris turėjo galimybę geriau pažinti save, „prisimatuoti“ socialinės srities darbuotojo darbą, įgyti naujų įgūdžių ir – svarbiausia – susipažinti su naujais žmonėmis bei jaustis naudingu teikiant pagalbą ir bendravimo džiaugsmą kitiems.

  Projekto partneriams šio projekto įgyvendinimas buvo naudinga patirtis, padėsianti toliau plėtoti darbą su savanoriais, gerinti jų parengimą darbui su negalią turinčiais asmenimis, o bendrąją prasme ir prisidėti prie savanorystės populiarinimo bei tolerancijos negalią turinčių asmenų ir jų šeimų atžvilgiu didinimo. Galimybė dirbti savanoriu nesibaigia su vasara! „Vilties žiede“ savanoriai visuomet maloniai laukiami.

 

 

   

 

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114