Savarankiško gyvenimo namai

VšĮ „Vilties žiedas“ padalinyje Mišrių socialinių paslaugų centre (Dvaro g. 6, Plokščių km., Šakių raj.) teikiamos apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos (paslaugos kodas 330) suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems galimybes gyventi namų sąlygomis ir savarankiškai tvarkyti savo asmeninį gyvenimą.

Į įstaigą gali būti priimami gyventi suaugę (sulaukę 18-os metų), iš dalies nesavarankiški neįgalūs asmenys ar jų šeimos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinės priežiūros poreikis ir kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose ir socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka.

Apgyvendinimui savarankiško gyvenimo namuose numatyta 16 apgyvendinimo vietų. Apgyvendinimo kambariai įrengti antrame pastato aukšte. Pastate sumontuotas keltuvas ir erdvės pritaikytos žmonėms su negalia. Kambariai turi atskirus sanitarinius mazgus. Šalia įrengta erdvi virtuvėlė gyventojams su visa reikiama buitine įranga. Paslaugų gavėjai aprūpinami pagrindiniais baldais, buitiniais reikmenimis, bet gali turėti ir savo baldus bei kitus buičiai reikalingus asmeninius daiktus. Savarankiško gyvenimo namų įstaigoje asmenys (šeimos) pagal savo galimybes rūpinasi savo buitimi (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, įsigyja būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkosi kambarius ir kt.) iš dalies padedant socialiniam darbuotojui arba socialinio darbuotojo padėjėjui. Savarankiško gyvenimo namuose apgyvendintiems asmenims pagal jų pageidavimus užtikrinama pagalba atliekant buities darbus, gaminantis maistą, apsiperkant, tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, tvarkant dokumentus, gaunant sveikatos priežiūros paslaugas.

Teikiant socialinę pagalbą darbingo amžiaus centro gyventojams siekiama:

  • ugdyti jų savarankiško gyvenimo įgūdžius;
  • skatinti dalyvauti bendruomenės gyvenime,
  • įsitraukti į socialinę veiklą, įgyti išsilavinimą ar dirbti.

Atsižvelgiant į individualias galimybes suteikiama pagalba pasirenkant profesiją ar ją keičiant, sudaromos galimybės dalyvauti profesinėje reabilitacijoje arba mokytis, tarpininkaujama jiems įsidarbinant ar įsidarbinus.

Savarankiško gyvenimo namuose suaugusiems asmenims su negalia paslaugos teikiamos atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir savarankiškumo lygį bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-12-31 d. įsakymu Nr. A1-636 patvirtintas ,,Dėl savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims veiklos metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ metodines rekomendacijas. Mišrių socialinių paslaugų centre gali būti organizuojamos gydytojo ir psichologo konsultacijos. Konsultacijų kaina apskaičiuojama kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į konsultacijos pobūdį ir apimtis. Teikiamos transporto paslaugos automobiliu, pritaikytu vežti asmenis su negalia, pagal patvirtintą įkainį.

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114