Profesinė reabilitacija ir profesinis mokymas

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas. Šiomis paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes.

Paslaugos teikiamos VšĮ „Vilties žiedas“ reabilitacijos centre Kaune.

Profesinės reabilitacijos tikslai:

  • Atkurti asmens darbingumą,
  • Didinti galimybes savarankiškai įsidarbinti, 
  • Didinti galimybes dalyvauti įsidarbinimo programose.

Formaliojo profesinio mokymo programos 

Eil. Nr.

Mokymo programos valstybinis kodas Mokymo programos pavadinimas Apimtis kreditais

Suteikiama kvalifikacija

Paslaugų teikimo vieta
1. T43041101 Apskaitininko ir kasininko modulinė profesinio mokymo programa

50

Apskaitininkas - kasininkas A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

2.

T43041201

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

50

Finansinių paslaugų teikėjas

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

3.

T43021402

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

70

Floristas

Vaidoto g. 89, Kaunas
4. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092001)
4.1. 4092017 Informacijos valdymas
(
Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)
5
Valdyti informaciją, reikalingą socialinio darbuotojo padėjėjo profesinėje veikloje A. Juozapavičiaus pr. 7C,Kaunas              
4.2. 4092018

Socialinės paramos teikimas
(
Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)

5 Teikti socialinę paramą įvairių tikslinių grupių klientams A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

4.3.

4092003

Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis

10

Teikti klientams bendrasias socialines paslaugas

A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

4.4. 4092019 Slaugomo asmens priežiūra
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)
5 Prižiūrėti slaugomą asmenį A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
4.5. 4092020 Asmens higienos įgūdžių palaikymas (Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis) 5 Palaikyti asmens higienos įgūdžius įvairaus tipo socialinėse įstaigose A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

4.6.

4092006 

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)

10 

 Teikti klientams socialinės priežiūros paslaugas

A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
4.7.

4092021

   Socialinės globos paslaugų teikimas
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)

10

Analizuoti socialinių paslaugų poreikį klientams ir teikti socialinės globos paslaugas

A. Juozapavičiaus pr. 7 C, Kaunas   

4.8. 4092022 Socialinio darbo vertybių taikymas
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)
5 Taikyti socialinio darbo vertybes teikiant klientams socialines paslaugas A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
4.9.

4092023

 Socialinio darbo pagrindų taikymas
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)
  

10 

Bendrauti su skirtingomis asmenų grupėmis teikiant socialines paslaugas

A. Juozapavičiaus pr. 7 C, Kaunas

4.10.

4092011   

Bendravimas su skirtingomis asmenų grupėmis
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis) 

5

Bendrauti su skirtingomis asmenų grupėmis teikiant socialines paslaugas

A. Juozapavičiaus pr. 7 C, Kaunas 
4.11. 4092024 Socialinių projektų rengimas
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)
5 Rengti nedidelės apimties socialinius projektus ir juos įgyvendinti A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
4.12. 4092025 Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas (Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis) 5 Taikyti profesinės užsienio kalbos žinias bendraujant su klientais ir jų artimaisiais A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
4.13. 4000002 Įvadas į darbo rinką
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)
10 Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
5. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa (T43021401)

5.1.

 4021416

Nesudėtingų dirbinių iš tekstilės siuvimas
(Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis) 
10 

Siūti nesudėtingus dirbinius iš tekstilės 

Vaidoto g. 89, Kaunas 

Sodo g. 5, Utena 

5.2.

4021423

Tekstilės dirbinių mezgimas ir nėrimas
(Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis)
 10

 Megzti ir nerti tekstilės dirbinius

 Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

5.3.

4021424  

Nesudėtingų dirbinių siuvinėjimas (Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis)  10 

Siuvinėti nesudėtingus dirbinius  

Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

5.4.

3021410

Nesudėtingų dirbinių vėlimas (Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis)
10 

 Velti nesudėtingus dirbinius

Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena 

5.5.

4021409 Pluoštų, audinių ir dirbinių marginimas ir dažymas natūraliais ir cheminiais dažais
(Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis 
10

 Marginti ir dažyti pluoštus, audinius ir dirbinius natūraliais ir cheminiais dažais

Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena 

5.6. 3021412  Tekstilės dirbinių rišimas ir pynimas (Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis) 5

 Rišti ir pinti tekstilės dirbinius

 Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

5.7. 3021413

Audimas rankinėmis audimo staklėmis
(Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis)

5  Austi rankinėmis audimo staklėmis   Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena 

5.8.

4021428 Tekstilės dirbinių komponavimas ir dekoravimas (Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis)  10   Komponuoti ir dekoruoti tekstilės dirbinius   Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

 

5.9. 4021429  Aksesuarų iš tekstilės gamyba (Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis) 10

Gaminti aksesuarus iš tekstilės

  

Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena 

5.10.
4000002 Įvadas į darbo rinką
(Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis) 
10 

Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje

Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena 

6. Fotografo modulinė profesinio mokymo programa (kodas T43021101)
6.1. 4021113 Skaitmeninės fotografijos technikos valdymas
(Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021101) modulis)
5 Valdyti skaitmeninę fotografavimo techniką

Vaidoto g. 89, Kaunas

Antakalnio g. 45, Vilnius

6.2. 4021114 Asmenų ir jų grupių fotografavimas studijoje
(Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021101) modulis) 
10

Fotografuoti žmones ir jų grupes studijoje 

Vaidoto g. 89, Kaunas

Antakalnio g. 45, Vilnius 

6.3. 4021115 Fotografijų spausdinimas (Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021101) modulis) 5 Spausdinti fotografijas

Vaidoto g. 89, Kaunas

Antakalnio g. 45, Vilnius

6.4. 4021102 Apimtinių ir plokštinių orginalų fotografavimas ir dokumentavimas (Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021101) modulis) 10 Fotografuoti ir dokumentuoti apimtinius ir plokščius originalus

Vaidoto g. 89, Kaunas

Antakalnio g. 45, Vilnius

6.5.
4021116  Fotografijų postprodukcija (Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021101) modulis) 15  Fotografuoti žmones ir jų grupes studijoje

 Vaidoto g. 89, Kaunas

Antakalnio g. 45, Vilnius

6.6. 4021117 Peizažo fotografavimas (Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021101) modulis) 5 Fotografuoti peizažą Vaidoto g. 89, Kaunas

Antakalnio g. 45, Vilnius

6.7. 4021118

Architektūrinių ansamblių eksterjero ir interjero fotografavimas (Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021101) modulis)

5 Fotografuoti architektūrinių ansamblių eksterjerą ir interjerą Vaidoto g. 89, Kaunas

Antakalnio g. 45, Vilnius

6.8. 4021119 Fotografijos verslo organizavimas (Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021101) modulis) 5 Vykdyti individualią fotografo veiklą Vaidoto g. 89, Kaunas

Antakalnio g. 45, Vilnius

6.9. 4021120 Reportažo fotografavimas (Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021101) modulis)
10  Fotografuoti reportažą 

Vaidoto g. 89, Kaunas

Antakalnio g. 45, Vilnius

6.10. 4021121 Žmogaus fotografavimas įvairioje aplinkoje (Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021101) modulis)
10  Fotografuoti žmogų įvairioje aplinkoje 

Vaidoto g. 89, Kaunas

 Antakalnio g. 45, Vilnius

6.11. 4000002 Įvadas į darbo rinką
(Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021101) modulis)
10 Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje

Vaidoto g. 89, Kaunas

 Antakalnio g. 45, Vilnius

7.   T21101302 Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa 20 Kambarių tvarkytojas  Vaidoto g. 89, Kaunas
8.  T43091301 Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 50 Slaugytojo padėjėjas

A. Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

 

 

Neformaliojo profesinio mokymo programos

Eil. Nr.

Mokymo programos  kodas

Mokymo programos
pavadinimas

Mokymo programos trukmė (val./kreditai)

Paslaugų teikimo vieta

1.

N32072301 Drabužių sukirpimo ir siuvimo neformaliojo profesinio mokymo programa 360 val. /
20 kreditų
Vaidoto g. 89, Kaunas
2. N21101101 Patalpų valymo darbų neformaliojo profesinio mokymo programa 540 val. /
30 kreditų

A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas
3. N32101301 Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gamintojo neformaliojo profesinio mokymo programa 540 val. /
30 kreditų

A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas
4. N43101301 Sveiko maisto gaminimo pagrindų neformaliojo profesinio mokymo programa 54 val. /
3 kreditai
A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas
5. N21101301 Virėjo padėjėjo neformaliojo profesinio mokymo programa 540 val. /
30 kreditų

A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas
6. N32081201 Dekoratyvinių augalų auginimo ir želdynų įrengimo bei priežiūros neformaliojo profesinio mokymo programa

540 val. /
30 kreditų

A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas

   

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114