Naudinga informacija

Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymas.

Asmenys, norintys dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje, turi kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT). NDNT nustato profesinės reabilitacijos poreikį ir išduoda išvadą dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio. Per 3 darbo dienas nuo profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo dienos asmuo turi kreiptis į teritorinę darbo biržą pagal gyvenamąją vietą.

Teritorinė darbo birža ne vėliau kaip per 5 darbo dienas sudaro asmens individualų profesinės reabilitacijos planą ir išduoda asmeniui profesinės reabilitacijos pažymėjimą bei siuntimą į profesinės reabilitacijos centrą.

Asmuo į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą turi atvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo siuntimo išdavimo.

Atvykus į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą su asmeniu sudaroma dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje sutartis, į kurią įrašomos ir reikalingos konkrečiam asmeniui teikiamos paslaugos. Iki 12 d.d. nuo PR programoje dalyvavimo pradžios, sudaroma Individuali profesinės reabilitacijos programa, kurioje įrašyti IPR programos etapai, trukmė, įvardinta ir mokymo programa.

Pasibaigus profesinės reabilitacijos programai, asmuo kreipiasi į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo. Taip pat privalo NDNT pateikti profesinio mokymo baigimo pažymėjimo kopiją apie įgytą kvalifikaciją.

NDNT, gavusi iš teritorinės darbo biržos pranešimą apie sėkmingą profesinės reabilitacijos programos baigimą, patikslina esamą arba nustato asmeniui darbingumo lygį ir išduoda atitinkamus dokumentus.

Profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimas.

Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas asmeniui gali būti finansuojamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Transporto išlaidos.

Jei profesinės reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga yra ne asmens gyvenamojoje vietovėje, kompensuojama asmeniui, dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje metu važinėjančiam į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, nuvykimo ir grįžimo kelionės išlaidos, įskaitant važiavimo išlaidas miesto transportu.

Apgyvendinimo paslaugos.

Esant būtinybei, profesinės reabilitacijos dalyviai, apgyvendinami viešosios įstaigos „Respublikinis sporto ir rekreacijos centras“ viešbutyje.

Maitinimo paslaugos.

Asmenys, dalyvaujantys viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ profesinės reabilitacijos cikle, kiekvieną dieną maitinasi VšĮ „Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras“ valgykloje.

Baseinas.

Profesinės reabilitacijos dalyviai, besimokantys viešojoje įstaigoje „Vilties žiedas“ ir dalyvaujantys profesinės reabilitacijos cikle, turi galimybę lankytis baseine.

Profesinės reabilitacijos pašalpa.

Profesinės reabilitacijos pašalpa mokama asmenims, kurie dalyvauja profesinės reabilitacijos programoje. Pašalpa mokama ne ilgiau kaip 180 kalendorinių dienų.

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114