Profesinės reabilitacijos metodinis centras

VšĮ „Vilties žiedas“ nuo 2006 m teikia profesinės reabilitacijos paslaugas. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-37 profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiam VšĮ „Vilties žiedas“ suteiktas Profesinės reabilitacijos metodinio centro statusas.

Metodinio centro tikslas – tobulinti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą šalyje ir gerinti šių paslaugų kokybę.

Metodinio centro veiklos uždaviniai:

1. Kurti ir tobulinti vieningą šalies mastu profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinę bazę;

2. Tobulinti specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas sutrikusio intelekto asmenims, kvalifikaciją;

3. Skleisti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems gerąją patirtį.

Pagrindinės metodinio centro funkcijos:

1. Analizuoti kitų šalių patirtį, taikomus pažangius profesinės reabilitacijos teikimo neįgaliesiems metodus, kaupti gerosios patirties pavyzdžius, apibendrinti rezultatus;

2. Rengti ir diegti naujus, pažangius profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodus, metodikas, standartus, paslaugų kokybės vertinimo sistemas;

3. Vertinti teikiamų profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems kokybę;

4. Konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems klausimais kitoms įstaigoms ir organizacijoms, specialistams;

5. Rengti ir leisti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems metodinius leidinius ir medžiagą;

6. Rengti profesinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo programas, jas registruoti teisės aktų nustatyta tvarka;

7. Vykdyti profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems specialistų mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą;

8. Teikti siūlymus ir rekomendacijas rengiant teisės aktus, reglamentuojančius profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems sistemą;

9. Organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus, skleidžiant profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems gerąją patirtį;

10. Bendradarbiauti su vietos ir užsienio partneriais, kuriant šiuolaikinį, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems reikalavimus atitinkantį, profesinės reabilitacijos paslaugų įstaigų tinklą;

11. Viešinti informaciją apie profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems kokybės gerinimą ir sistemos tobulinimą internetu, spaudoje, masinėmis informacijos priemonėmis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114