Trumpalaikė socialinė globa

Socialinių paslaugų centre teikiamos trumpalaikės globos paslaugos suaugusiems asmenims su negalia, apimančios kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą, atitinkančią individualius neįgaliojo poreikius. Trumpalaikė socialinė globa teikiama ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 5 parų per savaitę.

Trumpalaikę socialinę globą sudaro šios paslaugos:

  • informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • apgyvendinimas;
  • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
  • darbinių įgūdžių ugdymas;
  • laisvalaikio organizavimas;
  • asmens higienos paslaugų organizavimas;
  • maitinimo paslaugų organizavimas;
  • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas;
  • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Esant poreikiui, užtikrinama transporto paslauga arba specialistų konsultacijos centre.

Jeigu pageidaujate gauti trumpalaikės globos – „atokvėpio“ paslaugas, kviečiame susisekti su Centro socialiniu darbuotoju telefonu (8-37) 345564, kuris paaiškins, kaip atvykti į Centrą ir padės užpildyti reikiamus dokumentus.

Jums prireiks šių dokumentų:

1) prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma, gali būti užpildoma vietoje);

2) duomenų apie šeimos sudėtį, šeimos narių veiklos pobūdį ir jų socialinę padėtį formas (SP-1, SP-2 formos, gali būti pildoma vietoje);

3) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (pasas arba asmens tapatybės kortelė, leidimas nuolat gyventi Lietuvoje, laikinas piliečio pažymėjimas);

4) neįgaliojo pažymėjimo ir specialiųjų poreikių nustatymo pažymos (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai), darbingumo lygio pažymos (jei nustatytas darbingumo lygis);

5) šeimos gydytojo ir (ar) gydytojo psichiatro medicinos dokumentų išrašo (F 027/a);

6) dokumentų dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti), globėjo paso.

 

Esant reikalui, gali būti prašoma ir kitų dokumentų, susijusių su asmens socialinių paslaugų poreikio nustatymu arba mokėjimo už socialines paslaugas dydžio nustatymu.

Lankyti dienos centrą arba gauti trumpalaikės globos paslaugas galima ir savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus siuntimu. Tokiu atveju dėl paslaugos gavimo turite kreiptis į seniūnijos (pagal gyvenamąją vietą) Socialinio darbo skyrių, kur užpildysite prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti. Pildant šią paraišką nurodykite, kad dienos socialinės globos ar trumpalaikės globos paslaugas norite gauti VšĮ „Vilties žiedas“ Socialinių paslaugų centre. Seniūnijos socialinis darbuotojas užpildys visus reikiamus dokumentus ir pateiks savivaldybės Socialinių paslaugų skyriui, kuris suteiks siuntimą į Socialinių paslaugų centrą

Tuo atveju, kai socialines paslaugas skiria savivaldybė, atvykstant į centrą asmuo turi pateikti savivaldybės sprendimą skirti asmeniui socialinę globą, pridedant savivaldybės pažymą apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį, asmens socialinės globos poreikio įvertinimo dokumentus (arba jų kopijas).

Mokėjimo už Centre teikiamas socialines paslaugas dydis kiekvienam lankytojui nustatomas atsižvelgiant į asmens socialinių paslaugų poreikį ir lėšų už suteiktas socialinės globos paslaugas kompensavimo galimybes. Pasiteiravimui dėl paslaugų ir visais kitais iškilusiais klausimais, maloniai kviečiame skambinti tel. (8-37) 345564.

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114