DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS KLIENTO NAMUOSE (VILNIUJE)

Dienos socialinė globa asmens namuose - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Šios paslaugos tikslas sudaryti sąlygas klientui, kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose, neprarandant ryšio su artimaisiais bei gauti reikiamą kvalifikuotą pagalbą namuose, išvengiant stacionarios institucinės globos. Teikiamos dienos socialinės globos paslaugos leidžia kliento artimiesiems derinti darbą, laisvalaikį ir kitus poreikius su artimojo priežiūra.

Paslaugų gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia;
 • senyvo amžiaus asmenys;

Paspaudę ant šios nuorodos rasite Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų pavadinimus ir specifikacijas.

Paslaugos periodiškumas:

Paslaugos asmenims teikiamos nuo 2 iki 8 val. per dieną iki 7 kartų per savaitę, pagal kiekvienam asmeniui nustatytą paslaugų trukmę ir dažnį, kuriuos, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 30-1229/20 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija.

Kreipiantis dėl paslaugų reikalingi dokumentai:

 1. Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo rūpintojo, globėjo užpildytas prašymas – paraiška (forma SP-8)
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
 3. Neįgaliojo arba pensininko pažymėjimas;
 4. Darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 5. Pažyma apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį arba nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, jeigu yra nustatyti specialieji poreikiai;
 6. Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (F027/a), kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.
 7. Teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba);

Dienos globa teikiama:

•   nustačius asmens dienos globos poreikį (poreikį nustato Socialinės paramos centro socialinis darbuotojas);

•   priėmus sprendimą asmeniui skirti dienos globą (sprendimą priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija);

•     pasirašius dienos globos teikimo ir mokėjimo už ją sutartį.

Mokėjimas už dienos globą: 

 • mokėjimo už dienos globą dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas;
 • vieno gyvenančio asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos globą dydis yra 20 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui viršija valstybės remiamų pajamų (VRP) trigubą dydį, kuris atitinka 384 Eur, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos globą dydis yra 30 procentų asmens pajamų.

Dienos soacialinės globos paslaugas teikiančią įstaigą pasirenka pats socialinių paslaugų gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).

 

Daugiau informacijos apie galimybę gauti dienos socialinės globos paslaugas kliento namuose galite kreiptis į VšĮ “Vilties žiedas” projektų vadovę Liną Jurgelaitienę tel. 861541616, el. p. lina.jurgelaitiene@viltiesziedas.lt

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114