Центр смешанных социальных услуг

Nuo 2014 metų gruodžio mėnesio Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ padalinyje - Mišrių socialinių paslaugų centre, įkurtame rekonstruotame pastate Dvaro g. 6, Plokščių km., Šakių raj., pradėtos teikti laikino apgyvendinimo paslaugos socialinės rizikos šeimoms ir jų nariams.

Centro veiklai reikalinga infrastruktūra buvo sukurta įgyvendinant projektą „Mišrių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijose“. Projektą Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ įgyvendino kartu su partneriu -  Šakių rajono savivaldybės administracija. Projektas buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Pagrindinis šiame centre teikiamų paslaugų tikslas – užtikrinti saugią aplinką ir palankias gyvenimo sąlygas socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, ugdyti jų socialinius įgūdžius ir savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar šeimos gyvenime reikalingas funkcijas, padėti jiems įveikti socialinę atskirtį bei atkurti socialinius ryšius su visuomene. Teikiant paslaugas, siekiama stiprinti socialinės rizikos šeimų suaugusių asmenų kasdienio gyvenimo įgūdžius, gebėjimą spręsti savo socialines problemas, skatinti įgyti išsilavinimą ar dirbti, tarpininkauti jiems ieškant darbo ar įsidarbinant.

Į šį centrą gali būti priimami gyventi Šakių rajono savivaldybėje registruotų socialinės rizikos šeimų nariai ir vaikai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinių paslaugų poreikis ir kurie dėl įvykusios krizės šeimoje negali gyventi savarankiškai savo namuose, nes socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose ar stacionariose socialinių paslaugų įstaigose nepakanka.

Mišrių socialinių paslaugų centro laikino apgyvendinimo padalinyje paslaugas socialinės rizikos šeimų asmenims sudaro laikinas apgyvendinimas, asmens higienos paslaugos (dušo, patalynės, skalbimo ir kt.), minimalių buitinių paslaugų organizavimas (baldai, minkštas inventorius, virtuvėlė su reikiama įranga ir kt.). Įstaigoje asmenys patys rūpinasi savo buitimi (gaminasi maistą, įsigyja būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkosi kambarius ir kt.) iš dalies padedant socialiniam darbuotojui arba socialinio darbuotojo padėjėjui. Pagal poreikį, gali būti organizuojamas maitinimas (pristatant karštą maistą arba išduodant sauso maisto davinius). Suaugusiems asmenims, pagal jų pageidavimus, gali būti užtikrinama pagalba apsiperkant, tvarkant pinigų apskaitą, mokant mokesčius, tvarkant dokumentus, organizuojant sveikatos priežiūros ir teisinių konsultacijų paslaugas. Pagal poreikius ir galimybes, asmenims organizuojama parama maistu, drabužiais bei sudaromos sąlygos tenkinti savo asmeninius poreikius (skaityti knygas, spaudą, užsiimti savanoriška ar darbine veikla, naudotis kompiuteriu, dalyvauti vietos bendruomenės organizuojamuose renginiuose ir pan.). Yra galimybė organizuoti mokyklinio amžiaus vaikų mokymą greta esančioje Plokščių mokykloje, vaikai gali lankyti dienos centrą mokykloje įsikūrusiame daugiafunkciniame centre.

_ru

отзывов

testimonial image

Спасибо за предоставленные знания и поддерживающие слова.

Благодарю коллектив "Vilties žiedas" за возможность почувствовать себя студенткой:) здесь я узнала, что корни науки по истине являются горькими, а плоды очень вкусными. Я счастлива, что могу радоваться и пользоваться полученными знаниями не только сейчас, но и в будущем. Очень благодарна Вам за теплые, ободряющие слова, меня здесь всегда ждали, встречали с улыбкой, заботливо спрашивали, все ли в порядке. Вы стали частью моей семьи, Вам я могла спокойно рассказать о своих проблемах, и меня всегда выслушивали и поддерживали. Здесь я встретила новых, сердечных людей, которые стали моими друзьями.
Благодарю Вас за то, что Вы есть, и желаю, чтобы Вы и в дальнейшем вселяли в души людей столь необходимую им надежду не только на учебу, но и на жизнь. Большое, большое Вам спасибо!!!

Участник профессиональной реабилитации

Контакты

ОУ „Vilties žiedas“

Пр. Юозапавичаус 7Ц
ЛТ-45251 Каунас, Литва
Телефон: +370 37 756207
Факс: +370 37 756208
Эл.почта: viltiesziedas@bendruomenes.lt

Код предприятия: 135977640
Код НДС: LT100004757114