Naujienos

2019 01 21

Laikino atokvėpio paslaugos įstaigoje, namų aplinką atitinkančioje aplinkoje, teikiamos proto ar (ir) psichikos negalią turintiems asmenims, jų šeimos nariams, tėvams ar globėjams. Paslaugos teikiamos VšĮ „Vilties žiedas“ Socialinių paslaugų centre, A. Juozapavičiaus pr. 7G, Kaune.

Laikino atokvėpio paslauga – tai savalaikių ir būtinų paslaugų kompleksas asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, jų šeimų nariams, tėvams ar globėjams, kurie dėl tam tikrų priežasčių laikinai ar darbo savaitės metu negali pasirūpinti ar prižiūrėti šių asmenų savo namuose. Teikiant paslaugą užtikrinamas maitinimas, apnakvindinimas, dienos užimtumas ir laisvalaikio organizavimas. Paslaugos sudėtis, asmens dienotvarkė derinama kiekvienu atveju individualiai. Paslaugos tikslas – suteikti trumpalaikį poilsį ir galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia.

Paslaugos trukmė. Vienam paslaugos gavėjui yra nustatyta teikiamos paslaugos trukmė per visą paslaugos teikimo laikotarpį - vidutiniškai 10,5 paros su apnakvindinimu arba atitinkamai 28 dienos, jei paslauga teikiama 9 val. per dieną. Atsižvelgiant į kiekvieno paslaugos gavėjo individualų poreikį gauti paslaugą, gali būti nustatyta ir kitokia dienos/paros paslaugų trukmė.

Paslauga gali būti teikiama asmenims su proto ar (ir) psichikos negalia, gyvenantiems vienoje iš šių savivaldybių: Kauno m. savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Jonavos rajono savivaldybė, Kaišiadorių rajono savivaldybė, Raseinių rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė.

Daugiau informacijos gali suteikti: Gintė Motiejaitienė, tel.: (8-37) 345564,  8-616 97001, el.paštas: g.motiejaitiene@viltiesziedas.lt .

Socialinių paslaugų centro darbo laikas: I – IV nuo 8.00 iki 17.00 val., V nuo 8.00 iki 15.45 val.

 

Paslaugos teikiamos įgyvendinant valstybinis projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“, kuris skirtas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 m. veiksmų plano įgyvendinimui.

Teikiamos paslaugos finansuojamos šio projekto lėšomis, todėl paslaugų gavėjui ar (tėvams, globėjams) teikiamos nemokamai !

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114