Naujienos

2014 05 19

  

PLOKŠČIUOSE DURIS ATVERS NAUJAS MIŠRIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Šių dienų ekonominės sąlygos sparčiai didina gyvenimo sąlygų skirtumus tarp šeimų, išryškindamos silpnąsias šeimos vietas. Didelė dalis šeimų Lietuvoje sėkmingai įveikia sunkumus ir problemas savo jėgomis, tačiau daliai šeimų prireikia specialistų pagalbos. Dėl įvairių priežasčių šeimoje iškylančios problemos, jeigu laiku ir tinkamai nesprendžiamos, grįžta dar sunkesnėmis pasekmėmis: vaikų nepriežiūra, jų saugumo sąlygų neužtikrinimas, psichologinė prievarta ir fizinis smurtas šeimoje, didėjantis skurdas, piktnaudžiavimas alkoholiu. Tokiose socialinės rizikos šeimoms priskiriamose arba kitaip vadinamose „probleminėse“ šeimose augančių vaikų gyvenimo sąlygos – vienos prasčiausių, dažnai jie atsiduria vaikų globos namuose.

Tam, kad netinkamas šeimos gyvenimo modelis nebūtų perduodamas iš kartos į kartą, tokioms šeimoms šiandien reikia kur kas didesnio dėmesio ir paramos. Pagalbą krizinę situaciją išgyvenančioms šeimoms teikia nestacionarių socialinių paslaugų įstaigose dirbantys specialistai, kurių tikslas – padėti šeimos nariams spręsti kylančias problemas ir greičiau grįžti į normalų gyvenimą.

Trūkstant socialinių paslaugų įstaigų socialinis darbas vyksta nepakankamai efektyviai dėl didelio klientų skaičiaus, tokių pagalbos centrų išsidėstymo didesniuose miestuose ar rajonų centruose. Siekiant paslaugų decentralizacijos, priartinimo prie kaimiškųjų seniūnijų gyventojų, pasinaudojus Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo parama, Šakių rajone Plokščių kaime bus įsteigtas ir jau šią vasarą veiklą pradės Mišrių socialinių paslaugų centras.

Centro veiklai reikalinga infrastruktūra sukurta įgyvendinant projektą „Mišrių socialinių paslaugų teikimo infrastruktūros sukūrimas Šakių rajono savivaldybės Plokščių, Gelgaudiškio ir Kriūkų seniūnijose“. Projektą įgyvendina Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ kartu su partneriu Šakių rajono savivaldybės administracija. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“.

Vykdant projektą nuo 2011 m. iki 2013 m. pradžios buvo atlikti pastato rekonstrukcijos darbai, vėliau įsigyta socialinių paslaugų centro veiklai būtini baldai, įranga, tikslinė transporto priemonė. Centro įkūrimui skirtas senas dvaro pastatas daugiau kaip 20 metų stovėjo tuščias ir nenaudojamas. Rekonstravus pastatą, atnaujinta jo išorė, sutvarkyta šalia esanti teritorija, įrengtas nedidelis parkelis. Atnaujintas pastatas ne tik papuošė šią Plokščių gyvenvietės dalį. Pastate įrengta moderni geoterminio šildymo sistema, leidžianti taupyti energetinius išteklius ir mažinanti eksploatacijos sąnaudas.

Pastate įrengta registratūra, socialinių darbuotojų darbo kabinetai, gydytojo bei psichologinio konsultavimo kabinetai, patalpos užsiėmimams. Sumontuotas keltuvas ir įrengtos erdvės pritaikytos žmonėms su negalia. Antrame pastato aukšte įrengta 12 kambarių laikinam apgyvendinimui, virtuvėlė gyventojams, poilsio patalpos darbuotojams. Apie 700 kv.m. pastato rekonstrukcijos darbams panaudota 2158915 litų, iš kurių apie 323837 litus sudaro Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Viso projekto įgyvendinimui skirta 2793376 litai Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Mišrių socialinių paslaugų centre numatoma teikti įvairiapuses socialines paslaugas krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms, kurios neturi galimybių savarankiškai spręsti iškilusių nesklandumų. jų vaikams. Analizuojant bendrą socialinių paslaugų struktūrą pastebima, kad daugiausia dėmesio savivaldybės skiria aprūpinimo būtiniausiais daiktais, nemokamo maitinimo ar aprūpinimo maisto produktais paslaugoms, probleminių šeimų vaikams dažniausiai teikiama laikinoji ar nuolatinė globa. Mažiau dirbama skatinant tokių šeimų narius ieškoti pragyvenimo šaltinių, patiems išsilaikyti ir tinkamai prižiūrėti vaikus.

Steigiamame mišrių socialinių paslaugų centre yra numatomi struktūriniai padaliniai, kuriuose bus teikiamos šeimos paramos tarnybos paslaugos socialinės rizikos šeimoms bei krizinėje situacijoje atsidūrusiems šių šeimų nariams, jų vaikams, ir laikino apgyvendinimo paslaugos motinoms ir vaikams. Centrui pradėjus veiklą, Šakių rajono savivaldybėje bus efektyviau paskirstomi socialinių paslaugų gavėjų srautai, padidės pagalbą gaunančių asmenų skaičius. Akivaizdus ir ekonominis efektas - vietoje gyventojams teikiamų paslaugų kaštai yra mažesni, todėl mažės socialinių paslaugų sąnaudos, bus sukurtos naujos darbo vietos ir taip prisidedama prie nedarbo rajone mažinimo.

VšĮ „Vilties žiedas“ daug dėmesio skiria tiek vietos bendruomenės, tiek ir Šakių rajono gyventojų poreikiams, nuolatos bendrauja su vietos seniūnais, Šakių rajono savivaldybės atstovais, centro veiklą orientuojant į paslaugas, kurios būtų reikalingos ir naudingos gyventojams. Atsižvelgiant į bendruomenių poreikius, bus siekiama organizuoti ir kitas, papildomas veiklas, ieškoti bendradarbiavimo su Plokščių mokykloje įsikūrusiu daugiafunkciniu centru bei kitomis socialinės pagalbos srityje dirbančiomis organizacijomis galimybių. Kaimiškose seniūnijose yra ir daugiau šeimų, kurios nepatenka į socialinės rizikos šeimų sąrašą, iš vaikų globos įstaigų išėjusių jaunų žmonių, kurių gyvenimo sąlygos yra sudėtingos dėl įvairių priežasčių – negalios, įgūdžių stokos, socialinės izoliacijos, ilgalaikio nedarbo. Aktyviai veikiant socialinių paslaugų centrui, bus rengiami projektai, skatinantys aktyvesnį bendruomenės narių socialinį gyvenimą, padedantys rasti galimybių savarankiškai veiklai, integracijai į darbo rinką. Centro veikla prisidės prie 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos uždavinio „Paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimos narių geresnę integraciją visuomenę ir darbo rinką vykdymo.

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114