Profesinė reabilitacija ir profesinis mokymas

Profesinė reabilitacija – asmens darbingumo, profesinės kompetencijos bei pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimas arba didinimas. Šiomis paslaugomis siekiama ugdyti ar atkurti neįgaliųjų darbingumą ir didinti jų įsidarbinimo galimybes.

Paslaugos teikiamos VšĮ „Vilties žiedas“ reabilitacijos centre Kaune.

Profesinės reabilitacijos tikslai:

  • Atkurti asmens darbingumą,
  • Didinti galimybes savarankiškai įsidarbinti, 
  • Didinti galimybes dalyvauti įsidarbinimo programose.

Formaliojo profesinio mokymo programos 

Eil. Nr.

Mokymo programos valstybinis kodas Mokymo programos pavadinimas Apimtis kreditais

Suteikiama kvalifikacija

Paslaugų teikimo vieta
1. T43041102 Apskaitininko 
modulinė profesinio mokymo programa

50

Apskaitininkas

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

2.

T43041202

Finansinių paslaugų teikėjo
modulinė profesinio mokymo programa

70

Finansinių paslaugų teikėjas

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
3. T43041501 Sekretoriaus
modulinė profesinio mokymo programa
50 Sekretorius A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

4.

T43021405

Floristo
modulinė profesinio mokymo programa

70

Floristas

Vaidoto g. 89, Kaunas
5. Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (T43092001)
5.1. 4092017 Informacijos valdymas
(
Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)
5
Valdyti informaciją, reikalingą socialinio darbuotojo padėjėjo profesinėje veikloje

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas 

 Sodo g. 5,Utena              

5.2. 4092018

Socialinės paramos teikimas
(
Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)

5 Teikti socialinę paramą įvairių tikslinių grupių klientams

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

5.3.

4092003

Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis

10

Teikti klientams bendrasias socialines paslaugas

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

5.4. 4092019 Slaugomo asmens priežiūra
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)
5 Prižiūrėti slaugomą asmenį

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

5.5. 4092020 Asmens higienos įgūdžių palaikymas (Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis) 5 Palaikyti asmens higienos įgūdžius įvairaus tipo socialinėse įstaigose

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

5.6.

4092006 

Socialinės priežiūros paslaugų teikimas
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)

10 

 Teikti klientams socialinės priežiūros paslaugas

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

5.7.

4092021

   Socialinės globos paslaugų teikimas
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)

10

Analizuoti socialinių paslaugų poreikį klientams ir teikti socialinės globos paslaugas

A.Juozapavičiaus pr. 7 C, Kaunas  

Sodo g. 5, Utena

5.8. 4092022 Socialinio darbo vertybių taikymas
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)
5 Taikyti socialinio darbo vertybes teikiant klientams socialines paslaugas

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

5.9.

4092023

 Socialinio darbo pagrindų taikymas
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)
  

10 

Bendrauti su skirtingomis asmenų grupėmis teikiant socialines paslaugas

A.Juozapavičiaus pr. 7 C, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

5.10.

4092011   

Bendravimas su skirtingomis asmenų grupėmis
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis) 

5

Bendrauti su skirtingomis asmenų grupėmis teikiant socialines paslaugas

A.Juozapavičiaus pr. 7 C, Kaunas 

Sodo g. 5, Utena

5.11. 4092024 Socialinių projektų rengimas
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)
5 Rengti nedidelės apimties socialinius projektus ir juos įgyvendinti

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

5.12. 4092025 Profesinės užsienio kalbos žinių taikymas (Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis) 5 Taikyti profesinės užsienio kalbos žinias bendraujant su klientais ir jų artimaisiais

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

5.13. 4000002 Įvadas į darbo rinką
(Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43092001) modulis)
10 Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

6. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinė profesinio mokymo programa (T43021401)

6.1.

 4021416

Nesudėtingų dirbinių iš tekstilės siuvimas
(Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis) 
10 

Siūti nesudėtingus dirbinius iš tekstilės 

Vaidoto g. 89, Kaunas 

Sodo g. 5, Utena 

6.2.

4021423

Tekstilės dirbinių mezgimas ir nėrimas
(Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis)
 10

 Megzti ir nerti tekstilės dirbinius

 Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

6.3.

4021424  

Nesudėtingų dirbinių siuvinėjimas (Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis)  10 

Siuvinėti nesudėtingus dirbinius  

Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

6.4.

3021410

Nesudėtingų dirbinių vėlimas (Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis)
10 

 Velti nesudėtingus dirbinius

Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5,Utena 

6.5.

4021409 Pluoštų, audinių ir dirbinių marginimas ir dažymas natūraliais ir cheminiais dažais
(Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis 
10

 Marginti ir dažyti pluoštus, audinius ir dirbinius natūraliais ir cheminiais dažais

Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5,Utena 

6.6. 3021412  Tekstilės dirbinių rišimas ir pynimas (Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis) 5

 Rišti ir pinti tekstilės dirbinius

 Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

6.7. 3021413

Audimas rankinėmis audimo staklėmis
(Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis)

5  Austi rankinėmis audimo staklėmis   Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5,Utena 

6.8.

4021428 Tekstilės dirbinių komponavimas ir dekoravimas (Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis)  10   Komponuoti ir dekoruoti tekstilės dirbinius   Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

 

6.9. 4021429  Aksesuarų iš tekstilės gamyba (Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis) 10

Gaminti aksesuarus iš tekstilės

  

Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5,Utena 

6.10.
4000002 Įvadas į darbo rinką
(Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021401) modulis) 
10 

Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje

Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena 

7. T43072304 Odos dirbinių gamintojo
modulinė profesinio mokymo programa
70 Odos dirbinių gamintojas

Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

8. Fotografo modulinė profesinio mokymo programa (kodas T43021104)
8.1. 402110007

Parengiamieji fotografavimo proceso darbai 
(Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021104) modulis)

20

Parengti darbui skaitmeninę ir specializuotą fotografavimo techniką.
Paruošti fotografijos studiją darbui

Vaidoto g. 89, Kaunas 

Antakalnio g. 45, Vilnius

8.2. 402110008 Fotografavimas
(Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021104) modulis)
20

Fotografuoti peizažą.
Fotografuoti architektūrinių ansamblių eksterjerą ir interjerą.
Fotografuoti reportažą

Vaidoto g. 89, Kaunas 

Antakalnio g. 45, Vilnius

8.3. 402110009

Fotografavimas studijoje
(Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021104) modulis)

20

Fotografuoti plokščius ir apimtinius daiktus.
Fotografuoti asmenis ir jų grupes studijoje

Vaidoto g. 89, Kaunas

Antakalnio g. 45, Vilnius

8.4. 402110010

Fotografijų parengimas spausdinimui ir spausdinimas
(Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021104) modulis)

20 Apdoroti fotografijas specializuotomis programinėmis priemonėmis. Spausdinti fotografijas

Vaidoto g. 89, Kaunas

Antakalnio g. 45, Vilnius

8.5. 4000002 Įvadas į darbo rinką
(Fotografo modulinės profesinio mokymo programos (kodas T43021104) modulis)
10 Formuoti darbinius įgūdžius realioje darbo vietoje

Vaidoto g. 89, Kaunas

 Antakalnio g. 45, Vilnius

9.   T21101302 Kambarių tvarkytojo modulinė profesinio mokymo programa 20 Kambarių tvarkytojas  Vaidoto g. 89, Kaunas
10.  T43091301 Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 50 Slaugytojo padėjėjas

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

11. T32072302 Siuvėjo
modulinė profesinio mokymo programa
50 Siuvėjas

Vaidoto g. 89, Kaunas

Sodo g. 5, Utena

12. T32061201 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus
modulinė profesinio mokymo programa
50 Kompiuterinio projektavimo operatorius A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
13. T32061202 Kompiuterinio projektavimo operatoriaus
modulinė profesinio mokymo programa
70 Kompiuterinio projektavimo operatorius  A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
14. T43061203

Kompiuterių tinklų derintojo
modulinė profesinio mokymo programa

50 Kompiuterių tinklų derintojas A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
15. T43061304 .NET programuotojo modulinė profesinio mokymo programa 50 Jaunesnysis programuotojas A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
16. T43061305 Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa 50 Jaunesnysis programuotojas A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
17. T43061308 Programinės įrangos testuotojo
modulinė profesinio mokymo programa
50 Jaunesnysis testuotojas A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
18. T32092301 Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 35 Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS III A.Juozapavičiaus pr. 7C.
Sodo g. 5, Utena
19. T43092301 Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa 70 Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS IV A.Juozapavičiaus pr. 7C. 
Sodo g. 5, Utena

 

 

Neformaliojo profesinio mokymo programos

Eil. Nr.

Mokymo programos  kodas

Mokymo programos
pavadinimas

Mokymo programos trukmė (val./kreditai)

Paslaugų teikimo vieta

1.

N32072301 Drabužių sukirpimo ir siuvimo neformaliojo profesinio mokymo programa 360 val. /
20 kreditų
Vaidoto g. 89, Kaunas
2. N21101101 Patalpų valymo darbų neformaliojo profesinio mokymo programa 540 val. /
30 kreditų

A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas
3. N21101103

Patalpų ir įvairių paviršių valymo 
neformaliojo profesinio mokymo programa

180 val. / 
10 kreditų

A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas

4. N32101301 Pusgaminių ir karštųjų patiekalų gamintojo neformaliojo profesinio mokymo programa 540 val. /
30 kreditų

A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas
5. N43101302 Konditerijos gaminių iš mielinės tešlos gamintojo neformaliojo profesinio mokymo programa

270 val. /
15 kreditų

A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas

6. N43101301 Sveiko maisto gaminimo pagrindų
neformaliojo profesinio mokymo programa
54 val. /
3 kreditai
A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas
7. N21101301 Virėjo padėjėjo
neformaliojo profesinio mokymo programa
540 val. /
30 kreditų

A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas
8. N32081201 Dekoratyvinių augalų auginimo ir želdynų įrengimo bei priežiūros
neformaliojo profesinio mokymo programa

540 val. /
30 kreditų

A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas
9. N43021401 Dailiųjų (vienetinių) keramikos dirbinių gaminimo
neformaliojo profesinio mokymo programa
450 val. / 
25 kreditai
Vaidoto g. 89, Kaunas
10. N32101203 Moterų plaukų kirpimo, dažymo ir šukuosenų formavimo
neformaliojo profesinio mokymo programa
306 val. / 
17 kreditų

A.Juozapavičiaus pr. 7G, Kaunas

11.  N43061303 Programinės įrangos ir duomenų bazių projektavimo bei kūrimo
neformaliojo profesinio mokymo programa
288 val. / 
16 kreditų
A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas;
Antakalnio g. 45, Vilnius
12. N43061302 OS ir duomenų bazių administravimo bei programinio kodo kūrimo
neformaliojo profesinio mokymo programa
270 val. / 
15 kreditų
 
A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas;
Antakalnio g. 45, Vilnius
 
13. N43061301 Java programavimo
neformaliojo profesinio mokymo programa
540 val. / 
30 kreditų
A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas; 
Antakalnio g. 45, Vilnius
14. N43041101 Apskaitos tvarkymo neformaliojo profesinio mokymo programa 540 val. / 
30 kreditų
A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas
15. N32041602 Darbo prekybos salėje ir elektroniniais kasos aparatais neformaliojo profesinio mokymo programa

540 val. / 
30 kreditų

A.Juozapavičiaus pr. 7C, Kaunas

   

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114