Socialinės paslaugos Kaune

Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ padalinio Socialinių paslaugų centro veiklos tikslas - teikti individualius poreikius atitinkančias socialines ir kitas paslaugas, siekiant  asmeniui (šeimai) sudaryti sąlygas spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

Socialinių paslaugų centras:

1. teikia bendrąsias socialines paslaugas;

2. teikia specialiąsias (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos) paslaugas asmens namuose bei dienos centre;

3. teikia specialiąsias socialinės globos (trumpalaikės) ir laikino atokvėpio paslaugas;

4. teikia asmeninės pagalbos (asmeninio asistento) paslaugas;

5. vertina asmenų (šeimos), kuriems teikiamos Socialinių paslaugų centro paslaugos, socialinių paslaugų poreikį;

6. darbą su šeimomis organizuoja taikant atvejo vadybą, vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašu, patvirtintu LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. A1-141 „Dėl atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7. teikia tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugas, kurios atitiktų tėvų poreikius (pagal identifikuotus konkrečius trūkstamus įgūdžius, vaikų amžių, vaiko raidos poreikius ir pan.) individualiai su tėvais (kai dirbama tik su konkrečia šeima, sprendžiant jos konkrečią situaciją) ir grupėse (kai organizuojami pozityvios tėvystės mokymai, užsiėmimai ir panašios veiklos);

8. teikia kitas (sveikatos priežiūros, psichologinio konsultavimo) paslaugas;

9. organizuoja mokymus suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimų nariams (globėjams), skirtus pažinti ir valdyti ligą ar negalią, ugdyti gebėjimą spręsti dėl negalios kylančias problemas;

10. teikia neįgaliesiems socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje;

11. organizuoja savanorišką veiklą;

12. rengia socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo programas ir jas vykdyti.

Viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ turi šias licencijas:

  • dienos socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose;
  •  institucinės socialinės globos (dienos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims;
  • institucinės socialinės globos (ilgalaikės, trumpalaikės) suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims;
  • įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla.

Taip pat, viešoji įstaiga „Vilties žiedas“ turi teisę teikti akredituotas šias socialinės priežiūros paslaugas:

1) socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo (dienos centre);

2) laikino apnakvindinimo (iki 7 parų);

3) intensyvios krizių įveikimo pagalbos;

4) psichosocialinės pagalbos.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis tel. +370 691 02460, el. p.: info@viltiesziedas.lt

______________________________________________________________________

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos: plečiame savo veiklą ir ieškome profesionalių socialinio darbuotojo padėjėjų, slaugytojų padėjėjų, asmeninių asistentų darbui Kaune. Norėdami prisijungti prie viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ Socialinių paslaugų centro komandos savo gyvenimo aprašymą siųskite el. paštu: info@viltiesziedas.lt.

Informacija dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo. Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateikiate viešajai įstaigai „Vilties žiedas“ savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų gyvenimo aprašymas ir jame savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik personalo atrankos tikslais, laikantis Viešosios įstaigos „Vilties žiedas“ privatumo politikos reikalavimų.

 

Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114