Socialinės reabilitacijos paslaugos


  • SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS KAUNE

VšĮ „Vilties žiedas“ nuo 2021 m. kovo mėnesio pradės vykdyti projektą „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems Kauno miesto savivaldybėje“, finansuojamą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Bus teikiamos paslaugos suaugusiems asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, kuriems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis. Paslaugų gavėjų amžius – nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus.

Projekto tikslas – išplėsti kokybiškas socialines paslaugas neįgaliesiems Kauno miesto savivaldybėje, siekiant gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, užimtumo, integracijos darbo rinkoje bei dalyvavimo visuomenės gyvenime galimybes, teikiant realius neįgaliųjų ir jų šeimos narių poreikius atitinkančias socialinės reabilitacijos paslaugas. 

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti kokybiškas dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems dienos centre;

2. Suteikti pagalbą sprendžiant motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, mokytis didinimo klausimus, konsultuoti sprendžiant darbo paieškos, įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje problemas ir suteikti reikiamą pagalbą lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos ar kitose įstaigose;

3. Tenkinti neįgaliųjų psichologines, socialines, kultūrines reikmes, organizuojant neįgaliųjų užimtumą kūrybiniuose amatų ir meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, lavinti jų saviraišką, padėti įsisavinti amato pagrindus ir ugdyti jų praktinius darbinius įgūdžius; 

4. Didinti kasdienį fizinį neįgaliųjų aktyvumą, atsižvelgiant į jų negalios pobūdį bei individualias galimybes, kinezeterapeutui vedant mankštos užsiėmimus bei sveikos gyvensenos užsiėmimus; 

5. Skatinti neįgaliųjų šeimos narius aktyviau dalyvauti sprendžiant kylančias emocines ir rūpinimosi neįgaliaisiais šeimoje problemas, geriau pažinti neįgalaus asmens ligą ar negalią, mokyti realiai vertinti neįgalaus asmens galimybes ir spręsti prisitaikymo problemas. 

Veiklos vyks  A. Juozapavičiaus pr. 7 G, Kaunas.
Paslaugos projekto dalyviams yra NEMOKAMOS.

Visus pageidaujančius dalyvauti ar norint sužinoti daugiau informacijos,
maloniai kviečiame skambinti tel. nr.: (8-37) 345564


 

  • SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS PLOKŠČIUOSE

VšĮ „Vilties žiedas“ vykdo projektą „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems Šakių rajono savivaldybėje“, finansuojamą Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projekto metu paslaugas gauna 10 suaugusių asmenų su fizine, proto, psichine ar kompleksine negalia, kuriems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis. Paslaugų gavėjų amžius – nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus.

Tikslas – išplėsti kokybiškas socialines paslaugas neįgaliesiems Šakių rajono savivaldybėje, siekiant gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, užimtumo, integracijos darbo rinkoje bei dalyvavimo visuomenės gyvenime galimybes, teikiant realius neįgaliųjų ir jų šeimos narių poreikius atitinkančias socialinės reabilitacijos paslaugas.

Uždaviniai:

1. Organizuoti kokybiškas dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems dienos centre;

2. Tenkinti neįgaliųjų psichologines, socialines, kultūrines reikmes, organizuojant neįgaliųjų užimtumą kūrybiniuose amatų ir meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, lavinti jų saviraišką, padėti įsisavinti amato pagrindus ir ugdyti jų praktinius darbinius įgūdžius;

4. Didinti kasdienį fizinį neįgaliųjų aktyvumą, atsižvelgiant į jų negalios pobūdį bei individualias galimybes, pravedant mankštos užsiėmimus bei sveikos gyvensenos užsiėmimus.

Veiklos vyksta „Mišrių socialinių paslaugų centre“,
 adresu Dvaro g. 6, Plokščių kaimas, Šakių raj. 

Visus pageidaujančius dalyvauti ar norint sužinoti daugiau informacijos,
maloniai kviečiame skambinti tel. nr. (8-345) 57514


Atsiliepimai

testimonial image

Ačiū už suteiktas žinias ir padrąsinančius žodžius

Dėkoju "Vilties žiedo" kolektyvui už galimybę pasijusti studente :) čia aš sužinojau, kad išties mokslo šaknys yra kartokos, nors vaisiai iš tikrųjų yra skanūs. Esu laiminga galėdama džiaugtis ir panaudoti įgytas žinias dabar ir ateityje. Esu Jums labai dėkinga už šiltus, padrąsinančius žodžius, aš visada čia jaučiausi laukiama, visada sutikta su šypsena, pasiteiravimu ar viskas gerai, Jūs tapote mano šeimos dalimi, kur galiu nebijoti papasakoti savo nerimo, nes visada būsiu išklausyta ir padrąsinta. Čia suradau naujų, nuoširdžių žmonių, kurie tapo mano draugais.
Dėkoju Jums, kad Jūs esate ir linkiu, kad ir ateityje suteiktumėte žmonėms taip reikalingą viltį ne tik mokytis, bet ir gyventi. Ačiū Jums labai labai!!!

Profesinės reabilitacijos dalyvė

Kontaktai


Žemėlapis
VšĮ „Vilties žiedas“ Juozapavičiaus pr. 7C,
LT-45251 Kaunas, Lietuva
Telefonas: +370 37 756207
Faksas: +370 37 756208
El. paštas: info@viltiesziedas.lt

Įmonės kodas: 135977640
PVM kodas: LT100004757114