Integrali pagalba asmens namuose_ru

Integrali pagalba asmens namuose (slauga ir dienos globa) – tai slaugos paslaugos, teikiamos asmens namuose, kuriomis siekiama tenkinti asmens slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant kliento savarankiškumą ir gerinant asmens gyvenimo kokybę.
Dienos socialinė globa asmens namuose – tai paslaugos, kurias teikiant asmeniui, tenkinami socialinių paslaugų poreikiai.

Integralios pagalbos tikslas – teikti kokybišką, kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančią pagalbą dienos metu asmens namuose ir sudaryti sąlygas klientui kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose, neprarandant ryšio su artimaisiais, bei gauti reikiamą kvalifikuotą pagalbą (slaugą ir socialinę globą) namuose, išvengiant stacionarios institucinės globos.

Paslaugų gavėjai:

  •  Asmenys kuriems nustatyta sunki negalia

Paslaugos periodiškumas:

Paslaugos asmenims teikiamos nuo 2 iki 8 val. per dieną iki 7 kartų per savaitę, pagal kiekvienam asmeniui nustatytą paslaugų apimtį ir kiekius, kuriuos, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-03 įsakymu Nr. 30-2631 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustato Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Socialinės globos skyrimo komisija.

Kreipiantis dėl paslaugų reikalingi dokumentai:

  • asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo rūpintojo, globėjo užpildytas prašymas – paraiška (forma SP-8)
  • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
  • neįgaliojo pažymėjimas;
  • darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
  • pažyma apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1) arba nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį (forma SPP-2), išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, jeigu yra nustatyti specialieji poreikiai;
  • teismo nutartis dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa ar rūpyba);
  • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytas medicinos dokumentų išrašas (F027/a), kuriame būtina informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis.

 

Telefonas pasiteiravimui: +370 615 41616

 

_ru

отзывов

testimonial image

Спасибо за предоставленные знания и поддерживающие слова.

Благодарю коллектив "Vilties žiedas" за возможность почувствовать себя студенткой:) здесь я узнала, что корни науки по истине являются горькими, а плоды очень вкусными. Я счастлива, что могу радоваться и пользоваться полученными знаниями не только сейчас, но и в будущем. Очень благодарна Вам за теплые, ободряющие слова, меня здесь всегда ждали, встречали с улыбкой, заботливо спрашивали, все ли в порядке. Вы стали частью моей семьи, Вам я могла спокойно рассказать о своих проблемах, и меня всегда выслушивали и поддерживали. Здесь я встретила новых, сердечных людей, которые стали моими друзьями.
Благодарю Вас за то, что Вы есть, и желаю, чтобы Вы и в дальнейшем вселяли в души людей столь необходимую им надежду не только на учебу, но и на жизнь. Большое, большое Вам спасибо!!!

Участник профессиональной реабилитации

Контакты

ОУ „Vilties žiedas“

Пр. Юозапавичаус 7Ц
ЛТ-45251 Каунас, Литва
Телефон: +370 37 756207
Факс: +370 37 756208
Эл.почта: viltiesziedas@bendruomenes.lt

Код предприятия: 135977640
Код НДС: LT100004757114