Socialinės reabilitacijos paslaugos_ru

SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS KAUNE

 

VšĮ „Vilties žiedas“ nuo 2021 m. kovo mėnesio pradės vykdyti projektą „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems Kauno miesto savivaldybėje“, finansuojamą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Bus teikiamos paslaugos suaugusiems asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia, kuriems nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis. Paslaugų gavėjų amžius – nuo 18 metų iki senatvės pensijos amžiaus.

Projekto tikslas – išplėsti kokybiškas socialines paslaugas neįgaliesiems Kauno miesto savivaldybėje, siekiant gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, užimtumo, integracijos darbo rinkoje bei dalyvavimo visuomenės gyvenime galimybes, teikiant realius neįgaliųjų ir jų šeimos narių poreikius atitinkančias socialinės reabilitacijos paslaugas.

Projekto uždaviniai:

1. Organizuoti kokybiškas dienos užimtumo paslaugas neįgaliesiems dienos centre;

2. Suteikti pagalbą sprendžiant motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje, mokytis didinimo klausimus, konsultuoti sprendžiant darbo paieškos, įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje problemas ir suteikti reikiamą pagalbą lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos ar kitose įstaigose;

3. Tenkinti neįgaliųjų psichologines, socialines, kultūrines reikmes, organizuojant neįgaliųjų užimtumą kūrybiniuose amatų ir meninių gebėjimų lavinimo būreliuose, lavinti jų saviraišką, padėti įsisavinti amato pagrindus ir ugdyti jų praktinius darbinius įgūdžius;

4. Didinti kasdienį fizinį neįgaliųjų aktyvumą, atsižvelgiant į jų negalios pobūdį bei individualias galimybes, kinezeterapeutui vedant mankštos užsiėmimus bei sveikos gyvensenos užsiėmimus;

5. Skatinti neįgaliųjų šeimos narius aktyviau dalyvauti sprendžiant kylančias emocines ir rūpinimosi neįgaliaisiais šeimoje problemas, geriau pažinti neįgalaus asmens ligą ar negalią, mokyti realiai vertinti neįgalaus asmens galimybes ir spręsti prisitaikymo problemas.

Veiklos vyks  A. Juozapavičiaus pr. 7 G, Kaunas. Paslaugos projekto dalyviams yra NEMOKAMOS. Visus pageidaujančius dalyvauti ar norint sužinoti daugiau informacijos, maloniai kviečiame skambinti tel. nr.  861689190

_ru

отзывов

testimonial image

Спасибо за предоставленные знания и поддерживающие слова.

Благодарю коллектив "Vilties žiedas" за возможность почувствовать себя студенткой:) здесь я узнала, что корни науки по истине являются горькими, а плоды очень вкусными. Я счастлива, что могу радоваться и пользоваться полученными знаниями не только сейчас, но и в будущем. Очень благодарна Вам за теплые, ободряющие слова, меня здесь всегда ждали, встречали с улыбкой, заботливо спрашивали, все ли в порядке. Вы стали частью моей семьи, Вам я могла спокойно рассказать о своих проблемах, и меня всегда выслушивали и поддерживали. Здесь я встретила новых, сердечных людей, которые стали моими друзьями.
Благодарю Вас за то, что Вы есть, и желаю, чтобы Вы и в дальнейшем вселяли в души людей столь необходимую им надежду не только на учебу, но и на жизнь. Большое, большое Вам спасибо!!!

Участник профессиональной реабилитации

Контакты

ОУ „Vilties žiedas“

Пр. Юозапавичаус 7Ц
ЛТ-45251 Каунас, Литва
Телефон: +370 37 756207
Факс: +370 37 756208
Эл.почта: viltiesziedas@bendruomenes.lt

Код предприятия: 135977640
Код НДС: LT100004757114