Волонтерство

VšĮ „Vilties žiedas“ savanorišką veiklą organizuoja nuo 2004 m. Savanoriško darbo sritys Įstaigoje:

 • Senyvo amžiaus asmenų, ligonių priežiūra/slauga namuose bei ligoninėse
 • Meno terapijos pritaikymas profesinėje reabilitacijoje
 • Savanorio pagalba neįgaliam darbuotojui darbo metu, dirbančiam pagal nuotolinio darbo sutartį Mūro Strėvininkų Socialinės globos namuose
 • Dalyvavimas neįgaliųjų profesinės reabilitacijos dalyvių praktinių įgūdžių formavime, įgytų naujų kompetencijų vertinimas kartu su įstaigos specialistais
 • Praktinių asmenų su specialiaisiais poreikiais užimtumo skatinimo grupių vedimas
 • Mokymų vedimas įvairiomis temomis asmenims su negalia ir kitų socialiai pažeidžiamų grupių asmenims pagal savanorių kompetencijas
 • Projektų administravimas, veiklų koordinavimas
 • Pagalba teikiant socialines paslaugas suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms ir jų nariams.
 • Dalyvavimas mokslinės tiriamosios veiklos projektuose, naujų ortopedinės technikos priemonių kūrimo bei pritaikymo veiklose

 

Savanoriška veikla – savanorio neatlygintinai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos savanorio ir šios veiklos organizatoriaus susitarimu (LR Savanoriškos veiklos įstatymas)

Savanoris – tai asmuo, skiriantis dalį savo laiko padėti bendruomenės nariams, neimant už tai atlygio, prisiimantis atsakomybę už savanorišką veiklą, siekiantis asmeninio tobulėjimo, naujos patirties įgijimo bei gaunantis dvasinės naudos, kuria dalijasi su bendruomene (I.Jonutytė, 2000).

Reikalavimai savanoriui

 • Savanoriais gali būti vyresni kaip 14 metų Lietuvos Respublikos piliečiai ir Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantys užsieniečiai.
 • Asmenys, jaunesni kaip 18 metų, gali dalyvauti savanoriškoje veikloje, jeigu tam neprieštarauja vaiko atstovas pagal įstatymą.
 • Savanoriui kvalifikacija nėra būtina, išskyrus tokį savanoriškos veiklos pobūdį, kuris reikalauja specialios kvalifikacijos pagal kitus teisės aktus arba pagal savanoriškos veiklos organizatorių reikalavimus.
 • Savanoriui pagal atliekamos veiklos pobūdį gali būti taikomi kiti reikalavimai, nustatyti atskiras sritis reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Savanoriškos veiklos principai

 • naudos visuomenei ir asmeniui – dalyvavimas savanoriškoje veikloje sudaro asmenims galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina savanorių asmeninę saviraišką ir tobulėjimą;
 • bendradarbiavimo – savanoriška veikla remiasi savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių poreikius ir galimybes;
 • įvairovės ir lankstumo – savanoriška veikla gali būti atliekama įvairiose visuomenei naudingos veiklos srityse. Savanoriškos veiklos organizatorius ir savanoris gali susitarti dėl įvairių savanoriškos veiklos formų ir būdų, taip pat juos keisti.

Su savanoriu sudaroma savanoriškų darbų atlikimo sutartis. Savanoriui prašant išduodamas dokumentas (pažymėjimas), patvirtinantis savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją. VšĮ „Vilties žiedas“ savanoriams organizuojami mokymai, supervizijos, teikiamos konsultacijos.

 

Kviečiame iniciatyvius jaunuolius dirbti savanoriais VšĮ „Vilties žiedas“ padaliniuose – profesinės reabilitacijos centre, mišrių socialinių paslaugų centre Plokščiuose (Šakių raj.) ir socialinių paslaugų centre Kaune. Savanorių veiklos apima pagalbą profesinės reabilitacijos ciklo specialistams, užimtumo specialistams, socialiniams darbuotojams, pagalbą paslaugų gavėjams, jų informavimą, laisvalaikio, fizinio aktyvumo ir kitokio pobūdžio užsiėmimų vedimą, palydėjimą išvykų metu.

 

Pasinaudokite galimybe įgyti naujos patirties, turiningai ir prasmingai praleisti laisvalaikį, užmegzti naujus ryšius. Maloniai laukiame atvykstant.

Nepraleiskite progos ir pasinaudokite galimybe įgyti naujos patirties, turiningai praleisti laisvalaikį, užmegzti naujus ryšius.

 

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į VšĮ „Vilties žiedas“ tel.: (8-37) 756207, (8-37) 345564, 8-616 97001, el.paštu info@viltiesziedas.lt

 

 

_ru

отзывов

testimonial image

Спасибо за предоставленные знания и поддерживающие слова.

Благодарю коллектив "Vilties žiedas" за возможность почувствовать себя студенткой:) здесь я узнала, что корни науки по истине являются горькими, а плоды очень вкусными. Я счастлива, что могу радоваться и пользоваться полученными знаниями не только сейчас, но и в будущем. Очень благодарна Вам за теплые, ободряющие слова, меня здесь всегда ждали, встречали с улыбкой, заботливо спрашивали, все ли в порядке. Вы стали частью моей семьи, Вам я могла спокойно рассказать о своих проблемах, и меня всегда выслушивали и поддерживали. Здесь я встретила новых, сердечных людей, которые стали моими друзьями.
Благодарю Вас за то, что Вы есть, и желаю, чтобы Вы и в дальнейшем вселяли в души людей столь необходимую им надежду не только на учебу, но и на жизнь. Большое, большое Вам спасибо!!!

Участник профессиональной реабилитации

Контакты

ОУ „Vilties žiedas“

Пр. Юозапавичаус 7Ц
ЛТ-45251 Каунас, Литва
Телефон: +370 37 756207
Факс: +370 37 756208
Эл.почта: viltiesziedas@bendruomenes.lt

Код предприятия: 135977640
Код НДС: LT100004757114